DocPrompting: تولید کد با استخراج داده‌ها از مستندات

نیما حیدری‌نسب
در مقاله‌ای که در سال ۲۰۲۳ منتشر شد، روشی برای تولید خودکار کد توسط هوش مصنوعی ارائه شد که بر پایه‌ی LLMهایی نظیر GPT است، اما یکی از مشکلات بزرگ در این مدل‌ها را رفع کرده است.

در این روش، تولید کد به دو فاز کلی تقسیم می‌شود:

۱. جمع‌آوری مستندات مربوط به intent ورودی از کتاب‌خانه‌های مختلف (پیکره‌ی کدها)

۲. تولید یک prompt بر پایه‌ی مستندات جمع‌آوری شده و ارسال آن به LLMها

با این کار، مشکل به‌روز نبودن داده‌های LLMها تا حد زیادی رفع می‌شود.

ساختار کلی این روش در تصویر زیر قابل مشاهده است:

docprompting.png 180.41 KB